משדר כרטיס אשראי לאוזנייה נסתרת GSM

1,700.00 780.00