1. אתר האינטרנט  BeSpy"ביספיי" (להלן: "האתר" ו/או "BeSpy" ו/או "ביספיי") ע.פ 322559519,משמש כחנות אינטרנטית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.
 2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את
  הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר
 3. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר ביספיי עשויים להיות
  מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי, פייסבוק, אינסטגרם, טלוויזיה.
  בין שהינם תחת ניהולה של ביספיי ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי
  אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת
  התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

מכירות

 1. כל מוצר או שירות המוצע למכירה המוצג "בדף המכירה"
  כולל את השם המסחרי של המוצר, המוצר או השירות המוצע למכירה,
  מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה ככל ובמידה שנמסר ל"BeSpy" מהייצרן וכן את מחיר המכירה.
 2. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים אינם כוללים מע"מ לפי כל דין,
  אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 3. תחילה, נדרשת הרשמה לאתר באמצעות בחירת שםמשתמש וסיסמא
 4. הרשמה לBeSpy מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת תפוצת הדיוור
  הישיר שלBeSpy.
 5. משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה
  ואינו מחייב את BeSpy  או מי מטעמה
 6. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות יש להקליד פרטים בסיסיים
  כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי,
  מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה
 7.  לאחר ביצוע הפעולה תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
  ע"י חברות כרטיסי האשראי, ותינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה כ"מאושרת". כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני
  על ביצוע הפעולה עד 48 שעות מסיום הליך המכירה.

המשך ל"מכירות

 1. היצרנים יציגו באתר פרטים כגון תיאור המוצר, שירות, מחיר, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר עם מוצריהם ושירותיהם וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.
  לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות אלינו בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.
 2. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבועמראש עד גמר המלאי.
 3.  מבצע הפעולה בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
 4. BeSpy ו/או היצרניםידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוךהמועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
 5. BeSpy ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור, עיכובבאספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתםלרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של BeSpy  בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר.
 6.  לא ניתן לבצע משלוח עם שליח לכפרים ו/או ישובים ערבייםוישובים מעבר לקו הירוק בעלי סיכון בטחוני – החלטה זאת תהיה בלעדיתBeSpy
 7.  חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשואהחוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרולך לגביהם, רשאים   BeSpy ו/או הספקים/יצרנים לגבות ממך דמי ביטולבשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוךמביניהם.

שירות לקוחות

 1. שאלות לגבי מוצרים והשירותים המוצגים בחנויות,כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצרים, ומידע על תפעול המוצר, אחריותונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו באתר, אנו מזמינים אותךלפנות לנציג באתר, טלפון או במייל.
 2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנותלשירות הלקוחות של BeSpy בדואראלקטרוני__________ בטלפון_________
  נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעיםאת חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

תנאי שימוש

 1. כל משתמש רשאי לקנות באתר בהליך המכירה הרגיל על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 2. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18)
  או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישוראפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס
 3.  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף,
  שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי וזאת במידה ובחר להשתמש
  באמצעות תשלום זה אך במידה ומילא פרטי כרטיס אשראי מאשר כי הוא תקף וחוקי
 4. מעבר לשימוש הנ"לBeSpy מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע
  ללא הרשאתכםאלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.BeSpy
  תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 5. BeSpy נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, על סודיות המידע.
  כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקנים מחמירים.
  עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון,BeSpy לא תהא אחראית
  לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף אוישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 6. מדניות הפרטיות: מדיניות הפרטיות של חברת BeSpy הנה לשמור
  ולהקפיד עלחוקי הגנת המידע השונים. מחויבותה היא לשקף את הערך שרואה BeSpy בשמירת אמונם של עובדיה, לקוחותיה, שותפיה העסקיים וצדדים שלישים אשר
  חולקים עם BeSpy מידע.

ביטול עסקה

 1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן
  והתקנות שהותקנו על פיו.
 2. ברכישה של נכס ו/או טובין – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס
  ו/או הטובין או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הנדרשים לשילוח
  וביצוע הזמנה ולפי חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניה.
 3. "ביטול עסקה" – כוונתו לבקשה לביטול העסקה, החזרת המוצר, החלפת המוצר או קבלת החזר כספי.
 4. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיוםעשיית העסקה, ובלבד שביטול
  כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 5. ביטול של עסקה יעשה במייל או באמצעות טלפוןישירות ליצרן ממנו נרכש המוצר
  ו/או השירות ו/או באמצעות . BeSpy

  מקרים שלא ניתן לבטל בהם עסקה צרכנית

  • התקנות מפרטות את המקרים שבהם לא ניתן לבטל עסקה צרכנית:
   1. ריהוט שהורכב בבית הצרכן.
   2. מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי מידות או דרישות מיוחדות (ראו פרשנות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לסעיף זה.
   3. מוצרים שעל פי דין אין להחזירם.

ביטול עקב פגם

 1. ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס ו/או טובין נושא החוזה או העסקה,
  או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, יחזיר הקונה/מבצע
  הקנייה ו/או הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,
  את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה,
  יבטל את חיובו של מבצעהפעולה בשל העסקה ולא יגבה
  ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה
  או החוזה, יעמידו לרשות הספק במקום שבו נמסר לו הנכס,
  והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

ביטול שלא עקב פגם

 1. ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכסכאמור לעיל,
  יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,
  את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה,
  יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו,
  זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5%
  ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים,לפי הנמוך מבניהם. ונוסף מחיר עלות השילוח אל הלקוח היצרן/עסק שבבעלותה נמצאהמוצר בזמן הרכישה.
 2. ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך
  שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית,
  שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 3. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה ו/או חיבור לחשמל
  ו/או חיבור למקור חיצוני אחר מכל סוג שהוא לרבות מכני ו/או חשמלי ו/או אלקטרוני,
  אלא באישור מראש של BeSpy

אחריות

 1. אחריות לכל מוצר היא בכפוף לתנאי האחריות הניתנת לאותו מוצר ע"י החברה המייצרת ("אחריות יצרן") ו ממוצר למוצר, לקבלת מידע בדבר אחריות היצרן עבור כל מוצר יש לברר עםשירות לקוחות שלBeSpy ובהתאם לחוק האחריותלמוצרים פגומים, תש"ם-1980.
 2. בכל מקרה של תקלה ו/או פגם ו/או תיקון,האחריות אותה מעניקהBeSpy מכסה פגמים בחומר ו/או בייצור. האחריות אינה כוללת בלאי טבעי, נזקים שנגרמומשימוש לקוי, שימוש וטיפול לא נכונים (שלא על-פי הוראות היצרן), תאונה אופגעי טבע. כמו כן אין האחריות מכסה מוצרים אשר עברו תיקון או שינוי מכל סוגשהוא שלא ע"י היצרן ו/או מי שהוסמך לכך ואינה חלה על חלקים שאינםמקוריים. בכל מצב של פגם כאמור אשר חל עליו האחריות למוצר והינה בתוקף,תחליף,BeSpy יהא רשאילתקן או לשלוח את המוצר לחו"ל- על פי שיקול דעתה. משלוח המוצרלחו"ל יעשה רק עבור מוצרים שנרכשו בישראל. היהBeSpy החליט לאחר בדיקתו כי הפגם אינו נכללבמסגרת האחריות והוא ניתן לתיקון, ניתן יהיה לתקנו בתשלום.BeSpy יהיה הבלעדי לקביעת מקור הפגם ו/או הנזק ואםמקורו בפגם יצרן והאם חל על הפגם ו/או הנזק האחריות או לא.

שונות

 1. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו,לא יחייב הדבר את היצרן ו/או את. BeSpy תמונותהמוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר,חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 1. BeSpy ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכלנזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש אורכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעתרווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה שלBeSpy בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.בנוסף על כךBeSpy לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצריםשנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו. כמו כן, מבצעהפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידובאמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
 2. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבותגרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדיתשלBeSpy.

אבטחת מידע

 1. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.
 2. לאחר הזנת הפרטים, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור "רכישה" (להלן: "ביצוע ההזמנה"). באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות סעיףלהלן.
 3. לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, והחברה ווידאה כי הפריט קיים במלאי תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה").  יתקבל אישור ההזמנה מידית לאחר ביצוע ההזמנה (בכפוף לזמינות המוצרים במלאי).
 4. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

משלוח

 1. לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: "המשלוח")
 2. החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליח מטעמה, בהתאם לחלון הזמן שנבחר על ידי הלקוח בעת הרכישה. באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו מזומן, יסופק המשלוח כנגד תשלום מלוא התמורה בגין ההזמנה לשליח בעת מסירת המשלוח. "ימי עסקים": ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
 3. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדוייקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחוייב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח
 4. החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית. זמן האספקה לאזור כאמור בסעיף זה יהיה בתוך 7 ימי עסקים.
 5. משלוח חינם ברכישה מעל 500 הינו מותנה בביצוע שיחה טלפונית בלבד והינו כולל את גוש דן בלבד.